Košenje

Jedna od usluga Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Avlija održivog razvoja d.o.o. Bogatić je i održavanje zelenih površina fabrika i privatnih poseda.