Hortikultura

Uz usluge košenja, nudimo i usluge uređivanja zelenih površina, orezivanja i sadnje biljaka i uzgajanja i prodaje cveća.